Begaafdheidsprofielschool

In 2012 is onze school aspirant-lid geworden van de vereniging Begaafdheidsprofielscholen (BPS). In 2015 zijn we vervolgens gevisiteerd om officieel lid te worden en in 2019 nogmaals om lid te mogen blijven.

De visitatiecommissie was heel enthousiast over de school en noemde ons ‘De parel van Rotterdam-Zuid’. Uiteraard zijn we erg trots op onze titel, omdat dit betekent dat wij zijn toegerust om meer- en hoogbegaafde kinderen op een goede manier uit te dagen. Ook andere slimme kinderen zijn natuurlijk bij ons van harte welkom.

Onze docenten zijn speciaal opgeleid om hoogbegaafde en slimme kinderen goed te kunnen begeleiden, zowel cognitief-didactisch als sociaal-emotioneel. Wij bieden onze getalenteerde leerlingen een breed en divers programma aan, bijvoorbeeld door een verrijkend of verdiepend Traject op Maat of deelname aan het Honours Programma van de Gymnasia.