Inschrijving en toelating

Met een vwo-advies van je basisschool kun je je inschrijven op het Zuider Gymnasium. In bijzondere gevallen worden leerlingen met een lager advies aangenomen. Dat gebeurt altijd na intensief contact met de basisschool, ouders en de leerling zelf. Er is ook een aparte brugklas voor atheneumleerlingen.

Er kunnen voor het schooljaar 2023-2024 geen leerlingen meer geplaatst worden in klas 1 atheneum en klas 1 gymnasium.

Als er zich meer leerlingen aanmelden dan dat er plaatsen zijn in onze brugklassen, wordt voorrang gegeven aan:

1. Leerlingen van de Zuider gymnasiumbasisschool;
2. Leerlingen die het Pregymnasium van onze school met goed gevolg hebben doorlopen.

Als je een specifieke ondersteuningsbehoefte hebt, wordt goed gekeken of we aan de zorgplicht kunnen voldoen. De afweging en beslissing hierover worden per leerling gemaakt, dus ook hierbij leveren we maatwerk.