Inschrijving en toelating

Met een vwo-advies van je basisschool kun je je inschrijven op het Zuider Gymnasium. In bijzondere gevallen worden leerlingen met een lager advies aangenomen. Dat gebeurt altijd na intensief contact met de basisschool, ouders en de leerling zelf. Er is ook een aparte brugklas voor atheneumleerlingen.

Vanaf 15 februari tot en met 19 maart 2021 kunnen nieuwe leerlingen zich digitaal inschrijven op onze school. Je ouders mailen hiervoor naar aanmelden@zuidergymnasium.nl en sturen de volgende zaken mee:
- Adviesformulier van de basisschool. Voor leerlingen uit de regio Rotterdam bevat dit formulier de unieke inschrijfcode van de leerling;
- Telefoonnummer met datum/tijd van voorkeur voor het inschrijfgesprek.

Als er zich meer leerlingen inschrijven dan dat er plaatsen zijn in onze brugklassen, hebben leerlingen die het pregymnasium van onze school met goed gevolg hebben doorlopen, voorrang. Ook de leerlingen van onze Zuider gymnasiumbasisschool hebben in dat geval voorrang.

Als je een specifieke ondersteuningsbehoefte hebt, wordt goed gekeken of we aan de zorgplicht kunnen voldoen. De afweging en beslissing hierover worden per leerling gemaakt, dus ook hierbij leveren we maatwerk.