Ondersteuning en begeleiding

De beste ondersteuning is persoonlijke begeleiding. Wat zijn jouw mogelijkheden en moeilijkheden? Wij helpen je graag, zodat je goede resultaten behaalt en het met jou zelf ook goed gaat.

De eerste contactpersoon voor jou en je ouders is je mentor. Je mentor is vooral jouw coach en maakt samen met jou een persoonlijk begeleidingsplan op maat. Dat kan bijvoorbeeld gaan over dyslexie, remedial teaching, werkhouding, extra uitdaging of iets persoonlijks in jouw leven. De mentor bespreekt dit met jou en je ouders en houdt het begeleidingsplan up-to-date. Voor dyslexie geldt op onze school een speciaal protocol.

Regelmatig voert de mentor gesprekken met jouw vakdocenten, bijvoorbeeld als je net je rapport hebt gekregen. Daarbuiten kun je met een vraag of een probleem natuurlijk altijd terecht bij je mentor of leerjaarcoördinator, een begeleider uit het ondersteuningsteam of onze ondersteuningscoördinator.